fbpx

Privacy

PRIVACYVERKLARING BLUE OFFICE

 

Blue Office vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met marieke@blueoffice.nl.

 

Artikel 1 Wie zijn wij?

 

Blue Office is een eenmanszaak, gevestigd te (3059 XL) Rotterdam aan de Kretalaan 18. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71006001. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, woonplaats of vestigingsplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan alle persoonsgegevens die op jouw CV staan wanneer jij sollicitant bent en de inloggegevens waarin jij ons wilt laten werken als opdrachtgever. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij verwijderen deze gegevens na de looptijd van de overeenkomst.

 

Wij verwerken de gegevens die jij op je curriculum vitae noemt. In de sollicitatieprocedure geef jij je expliciete toestemming om deze gegevens van jou te verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw sollicitatie niet in behandeling nemen. Met deze gegevens kunnen wij met jou in contact komen om de vacature waarop jij hebt gesolliciteerd, of een toekomstige vacature, te bespreken en beoordelen of jij geschikt bent voor de opdrachtgever. Wanneer wij jou geschikt vinden leggen wij jouw sollicitatie, met bijbehorende gegevens die jij hebt verstrekt, dan ook voor aan onze opdrachtgever.

 

Voor ons klantenbestand verwerken wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar.

 

Voor facturatie en onze financiƫle administratie verwerken wij je naam, eventuele bedrijfsnaam, contactpersoon, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, KvK nummer, btw-nummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

 

Blue Office heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam en social media account voor social media marketing. Dit doen wij om de overeenkomst met onze opdrachtgever goed uit te voeren. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, foto en de inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaren wij totdat jij een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

 

Wij verwerken jouw naam, e-mail en inhoud van jouw bericht met eventuele CV wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten of wilt solliciteren op een van de openstaande functies. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen, of wanneer jouw sollicitatie is behandeld.

 

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als persoon verwerken die wij hebben verkregen van onze klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering of via een bemiddelingsbureau om jou te helpen met je sollicitatie.

 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 

  1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Blue Office om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar marieke@blueoffice.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Blue Office zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar marieke@blueoffice.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.