fbpx

Diensten

Onze dienstverlening

Ik kan je helpen met het hele proces van in-, door- en uitstroom van werknemers in je organisatie. Dit is altijd maatwerk. Ik hou rekening met de (on)mogelijkheden binnen je organisatie. Mijn doel is om je te ontzorgen. Met mijn 20+ jaar ervaring in HR heb ik een breed fundament gelegd om jou rust en inzicht te geven en te zorgen voor heldere werkprocessen en tevreden werknemers.

Desgewenst neem ik HR werkzaamheden van je over, zodat jij je kunt richten op wat je het liefste doet: ondernemen.

 

 

Hieronder een greep uit de werkzaamheden die ik voor je kan uitvoeren.

Wet en regelgeving

Fungeren als jouw vraagbaak (wet- en regelgeving en personeelszaken) en sparring partner.

Opstellen arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden

Uitleg en implementatie van de CAO en overige wet- en regelgeving

Beoordelen en opzetten van personeelsdossiers

Begeleiding bij ontslagtrajecten

Personeelsbeleid en -administratie

Opzetten van een helder personeelsbeleid.

Het begeleiden en coachen van je leidinggevenden/managers met betrekking tot hun medewerkers

Opstellen functieprofielen

Het uitvoeren van personeelsbeleid en personeelsadministratie. Soms heb je gewoon hulp/’handjes’ nodig. Ik neem deze werkzaamheden van je over.

Salarismutaties

Opstellen personeelshandboek (huisregels en reglementen)

Werving & selectie

Opstellen vacatureprofielen en het schrijven van wervende vacatureteksten

Werving van nieuwe medewerkers

Het onderhouden van externe contacten, bijvoorbeeld met werving & selectie bureaus

Selectiegesprekken

Arbo, ziekte & verzuim

Opstellen van een ziekteverzuimbeleid voor het terugdringen van ziekteverzuim

Ziekteverzuimbegeleiding, inclusief verzuimgesprekken

Casemanagement (Wet Verbetering Poortwachter)

Implementeren eisen Arbowetgeving

Ontwikkeling, functioneren en beoordelen

Opstellen functieprofielen

Advies over en stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers

Het (mede) voeren van ontwikkelingsgesprekken

Het opstellen van (persoonlijke) ontwikkelingsplannen

Advies en ondersteuning omtrent functioneren, beoordelen, voortgangsgesprekken en beoordelingssystematieken

Duurzame inzetbaarheid

Het werken aan de vitaliteit, gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers, met als doel het verhogen van de arbeidsproductiviteit, het werkplezier en het terugdringen van ziekteverzuim.