Ontwikkeling van medewerkers: begin bij de kerntalenten

Dat de ontwikkeling van medewerkers belangrijk is, dat weet iedereen. Dit geldt natuurlijk ook voor kleine werkgevers in het MKB. Toch lijkt de ontwikkeling van het personeel niet altijd prioriteit te krijgen, en dat is zonde. En als er wel wordt ingezet op ontwikkeling, wordt vaak een belangrijke stap overgeslagen, waardoor helaas niet de beste resultaten worden behaald.

In deze blog wil ik je uitleggen waarom ontwikkeling zo belangrijk is. Daarna ga ik dieper in op de eerste stap die je moet zetten nog vóór je een ontwikkelingstraject start.

Waarom ontwikkeling van medewerkers belangrijk is

Je werknemers zijn de kracht van je bedrijf. Zonder hen gebeurt er weinig. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat er een opwaartse spiraal op gang komt.

Dat gaat zo:

Doordat medewerkers zich ontwikkelen kijken ze scherper naar zichzelf en hun eigen werk.

Ze leveren hierdoor werk af van goede kwaliteit.

Ook worden ze hierdoor gemotiveerd.

Gemotiveerde medewerkers zijn veel productiever.

En met productieve medewerkers worden betere bedrijfsresultaten behaald.

Laten we eens wat dieper ingaan op de redenen waarom ontwikkeling van medewerkers zo belangrijk is.

Kwaliteit gaat omhoog

Als een werknemer zijn of haar werk beter kan uitvoeren, is dit positief voor zowel de werknemer als de resultaten van je bedrijf. De werknemer is bekend met de beste technieken en levert werk af van hoge kwaliteit. Hier krijgt de werknemer energie van, waardoor hij gemotiveerd en betrokken is. Het is logisch dat dit een positief effect heeft voor de bedrijfsresultaten.

Duurzame inzetbaarheid

Talentontwikkeling draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Doordat je investeert in hun ontwikkeling, kunnen ze nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren voor je bedrijf. Dat is belangrijk, omdat hun skills steeds sneller verouderen door alle technologische ontwikkelingen.

Meegroeien met nieuwe ontwikkelingen

Het is belangrijk om de kennis van je eigen markt up-to-date te houden.

Zijn er nieuwe technologieën ontwikkeld, of is de afzetmarkt veranderd? Als je weet wat er speelt in je markt, kun je hier tijdig op inspringen, bijvoorbeeld door een werknemer te laten bijscholen op een nieuwe technologie.

Werknemers aan je binden

Menig werkgever vraagt zich af hoe ze hun werknemers aan zich kunnen binden. Hoe hou je de achterdeur dicht, zodat je de goede werknemers kunt behouden?

Dit kan onder meer door een goed ontwikkelingsbeleid. Je leest er in de blog ‘Retentiebeleid: Hoe Behoud Je De Beste Werknemers?’ meer over.

Gemotiveerde werknemers

Motivatie bij medewerkers is belangrijk voor hun productiviteit en betrokkenheid. Werknemers met hart voor de zaak, die iedere dag gemotiveerd hun werk uitvoeren, zijn goud waard. Door te investeren in hun ontwikkeling, verhoog je de motivatie en betrokkenheid.

Onderzoek welke talenten je in huis hebt

Nu je overtuigd bent van het belang van ontwikkeling, gaan we kijken naar hoe je die ontwikkeling het beste kunt aanpakken.

Zomaar je werknemers een ontwikkelingstraject insturen is onvoldoende. Het traject moet aansluiten bij de werknemer, bij zijn of haar competenties en benodigde skills. De werknemer moet het geleerde daarna ook in de praktijk toe kunnen passen.

Voor je je werknemers dus enthousiast op cursus stuurt, is het daarom essentieel dat je eerst een grote stap terugneemt en goed kijkt naar welke talenten je werknemers in huis hebben. Hiermee verhoog je de kans op langetermijnsucces.

Kerntalenten naar boven halen

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen is geboren met een aantal talenten. Het is zaak deze naar boven te halen.

Dat kan met ontwikkeltools en coachings methodieken.

Bijvoorbeeld, mijn kerntalenten zijn leiderschap en sensitiviteit. Deze talenten kan ik uitstekend benutten in mijn werk. Zo kan ik sensitiviteit goed inzetten in ontwikkelgesprekken en op HR gebied is dit ook een hele goede eigenschap om te hebben. Mijn leidend talent zet ik onder meer in om mijn bedrijf te laten groeien.

Doordat ik weet dat ik deze kerntalenten heb, ben ik gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan.

Zo geldt dit ook voor werknemers.

Voor je dus een ontwikkelingstraject start, is het belangrijk om de kerntalenten van je werknemers naar boven te halen. Zijn die talenten benoemd, dan gaan de werknemers gemotiveerd en betrokken hun ontwikkelingstraject in en behaal je de beste resultaten.

Mogelijkheden voor ontwikkeling

Een ontwikkelingstraject kan op diverse manieren worden vormgegeven. Je vindt hier een overzicht van enkele mogelijkheden en ik benoem kort de voor- en nadelen en aandachtspunten.

Opleidingen

Opleidingen komen in allerlei vormen en maten; online en offline, maar ook cursusdagen en workshops zijn een mogelijkheid.

Let bij het kiezen van een opleiding altijd op de praktische haalbaarheid ervan. Kan de werknemer het geleerde daadwerkelijk gaan gebruiken in z’n dagelijkse werk? Geef de werknemer ook de ruimte om dingen uit te proberen en fouten te maken.

Nadeel van traditionele opleidingen is dat de leerstof vaak in grote hoeveelheden wordt aangeboden. Hierdoor neemt de werknemer het minder goed in zich op en kan hij het ook niet gemakkelijk toepassen in de praktijk.

Ook kost het een werknemer veel tijd om naast zijn werkuren nog een opleiding te volgen. Hierdoor kan de motivatie afnemen.

Informeel leren, of leren op het werk, is een goed alternatief én goede aanvulling op het volgen van een traditionele opleiding.

Bijvoorbeeld met één of meerdere van de volgende middelen:

Begeleiding door een coach

On the job begeleiding is een goed voorbeeld van in de praktijk leren. De coach kan een ervaren collega zijn of een externe deskundige, of leidinggevende.

Een belangrijke voorwaarde voor effectieve coaching is dat de werknemer zich kwetsbaar moet kunnen opstellen. Dit kan vaak niet bij een leidinggevende (die beoordeelt de medewerker immers ook) dus het inschakelen van een externe deskundige is dan vaak effectiever.

Overleg met collega’s

Regelmatig overleg met collega’s is voor de communicatie en effectiviteit binnen het bedrijf sowieso een aanrader, maar je kunt het ook structureel inzetten als ontwikkelmethode. Werknemers kunnen op deze manier van elkaar leren, maar krijgen door overleg ook een beter beeld van de diverse onderdelen binnen het bedrijf.

Wisselen van functie of taak

Hoewel dit in een kleine organisatie vaak moeilijk is, kan het heel leerzaam zijn om zo nu en dan te wisselen van functie of taak. Meekijken met een collega is wellicht een praktischere optie in een klein bedrijf.

Praktische tips

Tot slot nog een aantal praktische tips om het beste resultaat te halen uit de ontwikkelingstrajecten van werknemers.

Zorg voor een leerzame, positieve cultuur

Fouten maken mag. Zo simpel is het. Alles wat medewerkers leren tijdens een opleiding of coachingstraject, moeten ze zonder problemen kunnen toepassen in de praktijk.

Benadruk dit dus regelmatig en laat het maken van fouten toe.

Ga regelmatig in gesprek met je werknemer(s)

Toon betrokkenheid en ga regelmatig in gesprek met je werknemers. Geef werknemers ook inspraak bij het nemen van beslissingen. Zo voelen ze zich gewaardeerd waardoor hun motivatie toeneemt.

Geef het goede voorbeeld

Investeer ook in je eigen ontwikkeling. Zo zien werknemers dat leren en blijven leren part of the job is.

Aan de slag met kerntalenten

Wil je weten welke methodieken ik gebruik om medewerkers te ontwikkelen en hun talenten naar boven te halen? En welke successen ik hiermee al geboekt heb? Ik vertel het je graag!