Werkstress verminderen
Burn out voorkomen bij werknemers: dit kun je als werkgever doen

Wist je dat overspannenheid en burn out beroepsziekte nummer 1 is? Bij ruim tweederde van deze meldingen blijven werknemers meer dan drie maanden thuis. Dat is een flinke tijd waarbij je het loon doorbetaalt en het werk blijft liggen. Ziekteverzuim is duur vanwege de loondoorbetaling, dat wist je waarschijnlijk al, maar voor kleine werkgevers kan het verregaande gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Met maar één of twee werknemers zijn de gevolgen groot als er iemand langdurig uitvalt vanwege een burn out. Dit moet je dan ook zien te voorkomen!

Gelukkig kun je als werkgever helpen bij het voorkomen van een burn out bij je werknemers. Werkstress wordt gezien als de grootste oorzaak van een burn out bij werknemers, en hier kun jij als werkgever iets aan doen. Er zijn namelijk een aantal belangrijke preventieve maatregelen waarmee je burn-out klachten en overspannenheid kunt voorkomen. De basis is simpel, namelijk de werkstress verminderen.

In deze blog ga ik je uitleggen wat je als werkgever kunt doen om een burn out te voorkomen bij je werknemers.

Werkstress en burn-out

Werkstress is stress die voortkomt uit de werksituatie. Een goede dosis werkstress is niet erg; dit kan zorgen voor extra productiviteit en efficiëntie. Teveel werkstress in combinatie met deprimerende gevoelens uiten zich echter vaak in bijvoorbeeld slapeloosheid, verkoudheid en hoofdpijn, hartkloppingen en prikkelbaarheid. Op de lange termijn kan dit leiden tot een burn-out en langdurig ziekteverzuim.

Burn-out preventie door werkgever

Hoe kun jij als werkgever voorkomen dat je werknemers uitvallen door stress? Dit kan door werkstress te verminderen en het werkplezier te verhogen. Hier vind je 8 praktische tips die je als ondernemer direct in de praktijk kunt brengen.

1. Zorg voor een goede balans tussen werk en privé

Vraag niet van werknemers om buiten kantoortijden bereikbaar te zijn en hou goed in de gaten hoe vaak werknemers overwerken. Zorg er ook voor dat ze tijdig vakantiedagen opnemen.

Wees ook flexibel en denk mee met je werknemers. Wil een werknemer graag eerder van kantoor vertrekken om de kinderen van school te halen om dan ‘s avonds nog een uur vanuit huis te werken? Sta hier open voor en ga het gewoon proberen. Mits de aard van het werk dit toelaat natuurlijk.

2. Zorg voor autonomie op de werkvloer

Laat werknemers hun eigen planning maken. Geef ze de ruimte om flexibel hun werktijden in te delen en laat ze ook zelf beslissen welke taken ze wanneer doen (binnen wat praktisch mogelijk is). Als werknemers een gevoel van controle over hun agenda en planning hebben, ervaren ze minder tijdsdruk.

Let ook op de mogelijkheid van een bore-out. Hebben werknemers voldoende uitdaging in hun werk? Hebben ze bijvoorbeeld veel te maken met eentonig of eenvoudig werk, dan kan dat voor net zoveel problemen zorgen als een hoge tijdsdruk en complex werk.

3. Praat met je werknemers

Toon betrokkenheid en ga regelmatig in gesprek met je werknemers. Zorg dat er geen taboesfeer over stress heerst en verlaag de drempel om hulp te zoeken. Maak bijvoorbeeld duidelijk aan je werknemers dat ze bij jou of een vertrouwenspersoon terecht kunnen met stressgerelateerde problemen, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze hun baan kwijt raken.

4. Let goed op persoonlijkheidstrekjes

Werknemers die perfectionistisch zijn hebben eerder kans om last te hebben van een burn-out. Ze blijven doorgaan, hebben een enorm doorzettingsvermogen, maar zijn niet in staat om op tijd aan de rem te trekken. Ze gaan dus hun grenzen voorbij en dit kan op de lange termijn leiden tot een burn-out.

5. Wees alert op symptomen

Stress en een burn-out bij je werknemers voorkomen is niet altijd mogelijk. Blijf daarom alert op bepaalde symptomen, zoals het maken van fouten, dingen vergeten, stemmingswisselingen, overzicht verliezen, paniekaanvallen en minder sociale betrokkenheid. Grijp tijdig in door met de werknemer te praten. Zo kun je verdere problemen voorkomen.

6. Stimuleer werkplezier

Zorg voor fijne werkplekken met voldoende (natuurlijk) licht waar werknemers rustig kunnen werken. Wees ook alert op de sfeer tussen werknemers onderling. Zijn er irritaties, kunnen werknemers niet meer goed samenwerken of wordt er geklaagd? Ga in gesprek en probeer samen een oplossing te bedenken. Je kunt de verbondenheid op het werk ook verbeteren door teambuildingsactiviteiten en (vrijdagmiddag)borrels te organiseren.

Blijf verder positief naar je werknemers toe en geef ze regelmatig complimenten. Als werknemers zich gewaardeerd voelen ervaren ze meer werkplezier.

Een fijne werksfeer begint al bij het inwerktraject (klik om meer hierover te lezen).

7. Laat werknemers meepraten en beslissen

Vraag werknemers naar hun mening over technische en organisatorische problemen. Laat ze hun creativiteit gebruiken in het bedenken van een oplossing. Door werknemers inspraak te geven in het managen van je onderneming voelen ze zich gewaardeerd. Ook creëer je hiermee groter draagvlak bij bepaalde (niet zo fijne) besluiten.

8. Stimuleer werknemers om goed voor zichzelf te zorgen

Gezond eten, voldoende slaap en voldoende beweging zijn belangrijke factoren voor het welzijn van je werknemers. Verstrek fruit, stimuleer het maken van een wandeling in de lunchpauze en maak een fietsplan beschikbaar. Natuurlijk geef je zelf het goede voorbeeld!

Werkstress verminderen

Als werkgever kun je de problemen bij je werknemers thuis niet oplossen. Maar op het werk kun je wel preventieve maatregelen om een burn out te voorkomen toepassen. Door werkstress te verminderen en het werkplezier te vergroten, voorkom je uitval en (langdurig) ziekteverzuim. Pas daarom bovenstaande tips toe en je komt een heel eind bij het verminderen en voorkomen van stress- en burn-outklachten bij je werknemers.